KOUPIT VSTUPENKU
E-SHOP

Pro sluchově postižené

Na světě je půl miliardy sluchově postižených. Z toho 70 milionů neslyšících uživatelů znakového jazyka. V České republice je sluchově postižených půl milionu a asi 15 000 neslyšících uživatelů znakového jazyka. Slyšící osoby si mohou oproti neslyšícím přečíst informace o exponátech, shlédnout komentovaná videa, případně se domluvit na prohlídce s „živým“ průvodcem. Ani jedna z možností neplatí pro neslyšící. Je běžně rozšířený mýtus, že neslyšící čtou na stejné úrovni jako běžná populace. Bohužel tomu tak v mnoha případech není. Naopak. Někteří neslyšící mají problém s porozuměním textu. Proto se tedy při cestování setkávají s informační a komunikační bariérou, jelikož informace ve znakovém jazyce nebývají nikde uvedeny. O to více jsou ochuzeny děti, které nejenže neslyší, ale možná se teprve učí číst, a proto porozumět textu v českém jazyce není v jejich možnostech. 

Z tohoto důvodu se Muzeum Karla Zemana usilovně snaží o vytvoření průvodcovských videí v českém znakovém jazyce a mezinárodním znakovém systému v celé muzejní expozici. Rádi bychom byli jedním z prvních muzeí, které bude mít vytvořeného videoprůvodce ve znakovém jazyce a tím odstraní sluchově postiženým jedinou jejich bariéru – neporozumění.

Na konci roku 2019 byla úspěšně ukončena první fáze projektu a do expozice byly umístěny překlady prvních devíti obrazovek. Do konce roku 2020 doufáme v kompletní přeložení hlavních textů a všech obrazovek do českého znakového jazyka.

Jak to funguje?

Obrazovky s videi přeloženými do českého znakového jazyka jsou označeny speciálním symbolem a opatřeny QR kódy, které odkazují na video s překladem online. V celé expozici je k dispozici volně přístupná wifi síť. Návštěvníci mohou použít k načtení QR kódů svá vlastní zařízení (např. telefony nebo tablety). Výhledově budou na pokladně Muzea k zapůjčení tablety. 

 

Ministerstvo kultury ČR

Projekt je realizovaný za podpory Ministerstva kultury České republiky. Děkujeme!