KOUPIT VSTUPENKU
E-SHOP

Lektor kroužků PATRICIA

patricia

STUDIUM

 • Bakalářský obor Učitelství výtvarní výchovy na výtvarné katedře Univerzity Karlovy v Praze;
 • Magisterský program na Univerzitě Palackého v Olomouci;
 • Čtyřměsíční vzdělávací program „Creative learning and animation“ na Via University College v Dánsku.

LEKTORSKÁ ČINNOST

Patricie se profesionálně věnuje různým druhům vizuálnímu umění , hudbě a výuce animovaného filmu s propojováním různých témat primárně pro děti a dorost, občasně i pro dospělé. Např:

 • Umělecké workshopy;
 • Workshopy a kroužky animovaného filmu;
 • Kroužky animace a filmové tvorby.

PŘÍSTUP K VÝUCE

 • Ve svojí tvorbě i ve výuce se  Patricia zaměřuje na uvědomování si důležitosti mezioborovosti a kontextů, důležitosti lidských hodnot, naslouchání , respektu a spolupráce mezi sebou i vůči přírodě a zvířatům;
 • Skrze tvorbu podporuje nacházení vlastní individuality;
 • Záleží ji na tom aby děti nacházeli v životě to co je baví a dělá šťastnými. Na hodinách se snaží dětem naslouchat nabízí dětem oporu v tom, v čem potřebují;
 • Výuka je inspirována severskými vzdělávacími systémy (aplikace stylu partnerské výuky).

A NĚCO NAVÍC

 • Patricia tvoří vlastní autorská díla a současně se zaměřuje na tvorbu a produkci svých vlastních hravých designových produktů do kterých se snaží vnášet taky vzdělávací přidanou hodnotu;
 • Pravidelně se jako prodejce zúčastňuje události česko-slovenských autorských tvůrců Dyzajnmarket v Praze;
 • Se svoji dobrou kamarádkou Lucií začínají v současné dobé tvořit eco-módu s autorskými kresbami a vlastním designem, která klade důraz na udržitelnost a současně další formou propojuje tvořivou vášeň obou umělkyň;
 • To co dělá ji naplňuje . Zároveň se snaží, a je pro ni důležité, aby to, čemu se věnuje a co tvoří, bylo přinosné i pro společnost a šetrné vůči přírodě.