KOUPIT VSTUPENKU
E-SHOP

Červnový filmový příměšťák

Červnový příměšťák

Rodiče, nebojte, nenecháme vás v tom! Od června vám můžeme podat pomocnou ruku a nabídnout vašim ratolestem poutavé rozptýlení v podobě filmového příměšťáku, alias odpoledního příměstského táboru. Dopoledne se tak mohou děti věnovat svým školním povinnostem a odpoledne vyrazit za novými přáteli a bavit se a vzdělávat ve filmovém oboru. 

Červnový příměšták bude probíhat vždy od pondělí do pátku od 13:00 do 18:00 po dobu jednoho týdne a je určen pro děti od 8 do 15 let. Cena příměšťáku je 3 400 Kč na dítě. Vybírat můžete hned ze čtyř turnusů. Na každém turnusu uvítáme až 7 dětí. Min. počet potřebný k otevření daného turnusu je 5 přihlášených dětí. V případě většího zájmu jsme schopni při zachování stejných hygienických podmínek rozšířit kapacitu na 14 dětí.

Děti se stanou součástí filmového štábu a proniknou do tajů filmového řemesla i animované tvorby. Společně vytvoří kombinovaný film – s hranými i animovanými částmi, ve kterém si vyzkouší různé filmové profese, naučí se základní i pokročilé animační techniky a seznámí se s klasickými filmovými triky i současnými filmovými efekty. Celým příměšťákem je provedou zkušené lektorky a animátorky ze spolku Ultrafun.

TURNUS DATUM VOLNÁ MÍSTA PŘIHLÁŠKA
1. turnus 1.–5. 6. 2020 1 přihlásit se
2. turnus 8.–12. 6. 2020 3 přihlásit se
3. turnus 15.–19. 6. 2020 OBSAZENO
4. turnus 22.–26. 6. 2020 OBSAZENO
Ochrana dětí a hygienická opatření

Pokud nebudou do konání příměšťáků vydaná nová nařízení, budou všechny turnusy probíhat dle Hygienických pokynů pro provoz středisek volného času vydaných MŠMT dne 30. 4. 2020.

 • Děti i lektorky budou mít po celou dobu roušky zakrývající nos i ústa. Možnost udělení výjimky pro herce při natáčení ve exteriérech nebo před zeleným plátnem při dodržování povinného rozestupu min. 1,5 m.
 • Všichni účastníci musí dodat nejpozději první den turnusu Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, který jim bude odeslán v týdnu před začátkem příměšťáku (možné podepsat v pondělí při předání dětí).
 • Děti jsou povinné přinést si na každý den min. 2 vlastní roušky. Pytlíky na roušky jim poskytneme.
 • Dětem i lektorkám dále poskytneme jednorázové rukavice při workshopech animace a podobných „šahacích“ aktivitách.
 • Při workshopech animace v muzeu bude k dispozici dezinfekce na ruce, antibakteriální mýdlo i papírové ubrousky na utření.
 • Personál muzea zajišťuje pravidelnou dezinfekci prostor muzea a toalet.
 • Lektorka bude dvakrát denně dezinfikovat dodanými prostředky techniku a vybavení.
Podrobný táborový program

Děti se seznámí se základními principy filmové stavby, tvorbou scénáře, postprodukčních úprav, klasických i současných filmových triků a všemi potřebnými kroky k výrobě kvalitního filmu. Společně vytvoří film s hranými scénami s živými herci okořeněný filmovými efekty s animovanými prvky. Připraví si vlastní filmové kostýmy i líčení. Vyzkouší si filmové natáčení v exteriérech, využití klasických filmových triků i práci s moderními filmovými metodami pomocí klíčování se zeleným plátnem, tzv. greenscreenem. Pokud to nařízení vlády ČR dovolí v pátek pozvou rodiče nebo kamarády na slavností „kino“ premiéru, pro kterou připraví plakát i vstupenky. V případě zákazu je připraven náhradní animační program a premiéru si vytvoří každý účastník u rodinného krbu „sám“.

Pro lepší představu o tom, co na příměštáku mohou děti vytvořit najdete na muzejním Youtube kanále.

PONDĚLÍ
– seznámení dětí s lektorkami a ostatními účastníky příměšťáku
– komentovaná prohlídka muzea a motivační hry v expozici
– úvod do natáčení a animace; představení programu a plánu celého natáčení; společné vymýšlení příběhu a scénáře

ÚTERÝ
– výběr kostýmů a masek podle rolí a scénáře
– příprava na středeční natáčení v exteriérech
– workshop klíčování se zeleným plátnem a animace

STŘEDA
– filmové natáčení v exteriérech, které si děti samy vyberou – prostory Muzea, Kampa, Čertovka … (Vždy pod dohledem lektorek. Děti nikde NEbudou samy a bez dozoru.)

ČTVRTEK
– workshop animace technikou, kterou si děti zvolí

PÁTEK
– workshop předanimačních technik – flipbook, kinegram, praxinoskop atp. (trocha filmové teorie i praxe)
– filmová postprodukce
– příprava na slavnostní premiéru (výroba plakátů, vstupenek aj.)

Cena tábora

Cena příměšťáku na jedno dítě je 3 400 Kč. Cena zahrnuje kromě workshopů animace a filmové tvorby i veškerý materiál k ní potřebný, komentovanou prohlídku muzea, nápoje a odpolední svačinu. Cena je konečná.

Při zrušení účasti ze strany účastníka je účastník (jeho zákonný zástupce) povinen uhradit stornovací poplatky: do 15 dní před začátkem 50 % z ceny příměšťáku a později nebo v případě nenastoupení na akci 100 % z ceny příměšťáku.

Důležité informace pro rodiče
 • Příměšťák je určen pro děti od 8 do 15 let. Je veden zkušenými lektory a animátory s individuálním přístupem. Každý turnus je určen maximálně pro 7 dětí. V případě navýšení kapacity pro 14 dětí.
 • Program probíhá vždy od pondělí do pátku od 13:00 do 18:00. Děti se každý den nejpozději v 12:55 shromáždí na dvoře Muzea Karla Zemana (Saská 3, Praha 1) a odpoledne si je můžete vyzvednout v 18:05 hod.
 • Příměšťák zahrnuje kromě aktivního programu i odpolední svačinu a nápoje po celou dobu příměšťáku. 
 • Turnusy otevíráme při počtu minimálně 5 přihlášených dětí do 5 pracovních dní před zahájením tábora (v případě max. kapacity 7 dětí).
 • Zákaz používání osobního mobilu nebo tabletu, pokud lektor neřekne jinak.
Jak děti přihlásit?

Děti přihlašujte zasláním vyplněné a podepsané přihlášky na info@muzeumkarlazemana.cz.

STÁHNOUT PŘIHLÁŠKU NA TÁBOR

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat Lucii Škorpovou na lucie.skorpova@muzeumkarlazemana.cz.