KOUPIT VSTUPENKU
E-SHOP

Naši partneři

Partneři muzea

Partneři doprovodných programů aj.

Pražský voucher na kreativní služby

V roce 2021 získalo Muzeum Karla Zemana podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes první Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy McShakespeare s.r.o na projektu „Digitální strategie a komunikační manuál pro Muzeum Karla Zemana“ v Muzeu Karla Zemana, adresou Saská 3/520, Praha 1 – Malá Strana. Cílem projektu je zvýšit počet návštěvníků ze stávajících 40 000 lidí za rok, na 50-60 000 lidí.

Projekt „Digitální strategie a komunikační manuál pro Muzeum Karla Zemana“ je spolufinancován Evropskou unií.

Partneři projektu Čistíme svět fantazie

Mediální partneři

Ostatní partneři