KOUPIT VSTUPENKU
E-SHOP

Prohlášení

25. 9. 2020
Prohlášení

Z důvodů nedávno vzniklé situace se vedení Muzea Karla Zemana rozhodlo podat následující prohlášení:

Muzeum Karla Zemana ani dědicové Karla Zemana neposkytli ODS ani jiné politické straně práva k užití filmu Vynález zkázy nebo jeho částí, ani k jakémukoliv jinému dílu Karla Zemana.

Po zjištění skutečnosti, že některé grafické prvky z předvolebního spotu jedné z politických stran ČR jsou ve velké shodě s autorským dílem režiséra Karla Zemana, jsme tuto politickou stranu vyzvali k jejich odstranění. Tak se stalo, a proto nevzniká důvod k tomu, aby se Muzeum Karla Zemana touto záležitostí dále zabývalo.

Předvolební spot sice obsahuje grafický styl, který ve svých filmech používal Karel Zeman, nicméně i ten se při své tvorbě inspiroval rytinami a ilustracemi knih Julese Vernea. Těmito ilustracemi se inspirovalo mnoho dalších umělců, filmařů, grafiků nebo designerů. I v případě předvolebního spotu Martina Kupky je vidět tato inspirace.

Co nás těší je skutečnost, že si veřejnost spojuje podobné vizuální produkty právě s Karlem Zemanem.

Jsme však přesvědčeni, že dílo Karla Zemana by nemělo být využíváno pro politické účely nebo spojováno s žádnou politickou stranou.

V Praze dne 25. 9. 2020