KOUPIT VSTUPENKU
E-SHOP

Čistíme svět fantazie

Projekt na restaurování filmů Karla Zemana

Čistíme svět fantazie byl společným projektem Nadace české bijáky, Muzea Karla Zemana a České televize, který si dal za cíl digitálně zrestaurovat tři vybrané filmy Karla Zemana do nejvyšší možné kvality, uvést je na velkých filmových plátnech a vdechnout jim tak znovu život. Projekt měl za cíl rovněž zvýšit povědomí o významu digitálního restaurování. Projekt byl realizován ve spolupráci s Universal Production Partners a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kinematografie. V prvních dvou letech záštitu nad projektem převzal ministr kultury České republiky pan Daniel Herman.

«Je úžasné, že dnešní technologie umožňují zrestaurovat a uchovat jakoukoliv formu uměleckých děl světa, které tím opět zazáří a přinesou lidstvu estetický a umělecký zážitek, jako jejich originály před mnoha lety. Nesmírně proto fandím projektu Čistíme svět fantazie, protože slavné filmy mého otce mezi světová umělecká díla patří», říká Ludmila Zemanová, která se na obnově filmů také osobně podílí.

Garantem digitálního restaurování filmů Karla Zemana byl americký expert James Mockoski. Restaurování probíhalo pod vedením hlavního restaurátora Ivo Maráka ve společnosti Universal Production Partners (UPP), obnovu zvukové části filmu zajistila společnost Soundsquare.

 

Další informace o projektu Čistíme svět fantazie najdete také na webu www.bijaky.cz.